Kurzy

Program kurzu I. Stupně Reiki:

1. den
Základní informace o Reiki, možnostech použití, zkušenosti z aplikace Reiki;

 • historie Reiki, školy Reiki v ČR;
 • pravidla Reiki: technická a duchovní, význam, aplikace; příklady;
 • schéma úplného kursu sebe-ošetření, základní pozice rukou na vlastním těle;
 • harmonizace energetických center – čaker, pravidla použití doplňkových pozic;
 • význam pozic rukou ve fyzické, energetické a psychické rovině; trenink;
 • dvě individuální iniciace, ke zprůchodnění meridiánů a jejich naplnění energií;

2. den
Pravidla při ošetření Reiki druhého člověka, vyjímky, kontraindikace;

 • základní a doplňkové pozice rukou při ošetření druhé osoby, schéma ošetření;
 • poskytnutí „první pomoci“ Reiki;
 • dvě individuální iniciace k naplnění  energií a vytvoření energetické ochrany;

Praktická část – v průběhu semináře je tedy každý účastník 4x individuálně iniciován /zasvěcen/ do Reiki. Význam iniciace je podrobně vysvětlen. Trénink Reiki sebe-ošetření, ošetření druhé osoby. Účastník obdrží absolventský diplom s ponaučením, jak jej používat.

 

Program kurzu II. stupně Reiki:

 • výměna zkušeností a dotazy k dosavadnímu praktikování Reiki;
 • pravidla použití Reiki II. stupně / základní forma distančního ošetření, práce v prostoru a čase, symboly, mantry, afirmace, práce se situací;
 • individuální iniciace – harmonizace – zasvěcení , do II. stupně reiki;
 • následné konzultace k problematice II. Stupně;
 • možnosti nástavbových seminářů pro absolventy II. stupně Reiki /Osobnostní růst s Reiki/.

Praktická část: každý účastník kurzu je individuálně veden při nácviku použití technologie Reiki II. stupně, trénink Reiki: distanční / bezkontaktní/ ošetřování a druhé osoby, práce s podvědomím, formulace a použití afirmací, práce se situací v minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Energetické čištění prostoru. Absolventi obdrží diplom.

 

Dvouletý kurz Reiki 2LR

Pro absolventy druhého stupně Reiki byl organizován a proveden  dvouletý kurz Reiki „2LR“,  v prvním roce  zaměřený na použití Reiki aj. technik  k provedení vlastní fyzické, energetické, mentální a duchovní očistě. V druhém roce práce se stejnými technikami s druhými lidmi.

Výuka je prováděna na začátku a konci výukového roku skupinově, a v mezidobí individuálně. Absolventi obdrželi diplom.

Individuální dlouhodobé kurzy Reiki, jsou určeny pro absolventy I. Nebo II. Stupně Reiki, a jsou „šité“ na míru, s individuálním programem, zaměřeným na osobnostní růst.

 

Tématické pobytové kurzy

Por absolventy pořádáme týdenní letní tématicky zaměřené poytové kurzy. Od roku 2006 jsme se zaměřili na široké spektrum témat : RT nohou, základy Shiatsu, pravidla dýchání, hlavní prvky podle tradiční čínské medicíny: Dřevo, Voda, Kov, Země, Oheň, základní životní funkce člověka, DNA, Zákony přírody, Světová náboženství a jejich vztah k alternativní medicímě, léčivé vibrace hudby a slova, životopisy zakladatelů tradičního lékařství, osobnosti významných léčiteů, barvy a zdraví, minerály a zdraví aj.  témata, navazující na nosnou tématiku naší školy – Reiki.

V letošním roce  nabízíme týdenní pobytový kurz ve dnech 19 – 26. června 2021, se zaměřením na vliv minerálů na fyzické a psychické zdraví, a o možnostech praktikování těchto znalostí v  každodenním životě.