Kurzy

Program kurzu I. Stupně Reiki:

1. den
Základní informace o Reiki, možnostech použití, zkušenosti z aplikace Reiki;

 • historie Reiki, školy Reiki v ČR;
 • pravidla Reiki: technická a duchovní, význam, aplikace; příklady;
 • schéma úplného kursu sebe-ošetření, základní pozice rukou na vlastním těle;
 • harmonizace energetických center – čaker, pravidla použití doplňkových pozic;
 • význam pozic rukou ve fyzické, energetické a psychické rovině; trenink;
 • dvě individuální iniciace, ke zprůchodnění meridiánů a jejich naplnění energií;

2. den
Pravidla při ošetření Reiki druhého člověka, vyjímky, kontraindikace;

 • základní a doplňkové pozice rukou při ošetření druhé osoby, schéma ošetření;
 • poskytnutí „první pomoci“ Reiki;
 • dvě individuální iniciace k naplnění  energií a vytvoření energetické ochrany;

Praktická část – v průběhu semináře je tedy každý účastník 4x individuálně iniciován /zasvěcen/ do Reiki. Význam iniciace je podrobně vysvětlen. Trénink Reiki sebe-ošetření, ošetření druhé osoby. Účastník obdrží absolventský diplom s ponaučením, jak jej používat.

 

Program kurzu II. stupně Reiki:

 • výměna zkušeností a dotazy k dosavadnímu praktikování Reiki;
 • pravidla použití Reiki II. stupně / základní forma distančního ošetření, práce v prostoru a čase, symboly, mantry, afirmace, práce se situací;
 • individuální iniciace – harmonizace – zasvěcení , do II. stupně reiki;
 • následné konzultace k problematice II. Stupně;
 • možnosti nástavbových seminářů pro absolventy II. stupně Reiki /Osobnostní růst s Reiki/.

Praktická část: každý účastník kurzu je individuálně veden při nácviku použití technologie Reiki II. stupně, trénink Reiki: distanční / bezkontaktní/ ošetřování a druhé osoby, práce s podvědomím, formulace a použití afirmací, práce se situací v minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Energetické čištění prostoru. Absolventi obdrží diplom.

 

Dvouletý kurz Reiki 2LR

Pro absolventy druhého stupně Reiki byl organizován a proveden  dvouletý kurz Reiki „2LR“,  v prvním roce  zaměřený na použití Reiki aj. technik  k provedení vlastní fyzické, energetické, mentální a duchovní očistě. V druhém roce práce se stejnými technikami s druhými lidmi.

Výuka je prováděna na začátku a konci výukového roku skupinově, a v mezidobí individuálně. Absolventi obdrželi diplom.

Individuální dlouhodobé kurzy Reiki, jsou určeny pro absolventy I. Nebo II. Stupně Reiki, a jsou „šité“ na míru, s individuálním programem, zaměřeným na osobnostní růst.

 

Tématické pobytové kurzy

Por absolventy pořádáme týdenní letní tématicky zaměřené poytové kurzy. Od roku 2006 jsme probrali různá témata např. RT nohou, Shiatsu, základy dýchání, hlavní prvky podle tradiční čínské medicíny: Dřevo, Voda, Kov, Země, Oheň, základní životní funkce člověka, DNA, Zákony přírody, Světová náboženství a jejich vztah k alternativní medicímě, léčivé vibrace hudby a slova, životopisy zakladatelů tradičního lékařství, osobnosti významných léčiteů aj. velmi zajímavá témata, navazující na nosnou tématiku naší školy – Reiki.

V letošním roce poprve nabízíme týdenní pobytový kurz pro nové absolventy, se zaměřením na prohloubení znalosti  o možnostech praktikování Reiki v praktické rovině každodenního života