O Reiki


Co je to Reiki   l    Příběhy Reiki   l  Mikao Usui  l   Chujiro Hayashi   l    Hawayo Takata   l    Channeling


 

Co je to „R E I K I“ ?

Tradiční REIKI je prastaré umění ošetření a sebe-ošetření, znovuobjevené v XIX. stol. japonským duchovním Mikao USUI (1865 – 1926).  Japonské znaky REI a KI , znamenají Životní sílu, Světlo, Energii bioplasmy – životodárné síly Kosmu, označovanou rovněž jako Kosmická energie – Universální životní energii.

REIKI je metoda kontaktního (nebo distančního – II. stupeň)  ošetření přikládáním rukou a předávání universální životní energie, která v koncentrované podobě protéká k příjemci ošetření. V důsledku toho dochází k odstranění energetických bloků a postupnému obnovení funkcí organismu.

REIKI zásobuje orgány energií, stimuluje jejich funkce, vyrovnává energetické pole člověka, aktivizuje vlastní síly organismu, čistí tělo od nashromážděných škodlivých látek.

Doporučuje se při akutních i chronických onemocněních, stresech, apatii, nervozitě, poruchách krevního tlaku, spánku, plynatosti, neuralgiích, při nemocech vnitřních orgánů, aplikuje se před a po operaci, při úrazech, popáleninách, kožních problémech aj. Normalizuje nervový systém, zvyšuje imunitu organismu, upravuje spánek atd. REIKI je velmi jemná a blahodárná životní energie, působící jak v rovině fyzického těla, tak i psychiky a pomáhá duchovnímu růstu člověka. Je to fascinující duchovní cesta.

REIKI pomáhá všemu živému: lidem, zvířatům i rostlinám. Proniká všemi materiály: kovem, sádrou, oděvem; neškodí, není jakkoli nebezpečná ani návyková, ani se nedá předávkovat.

Nenahrazuje lékařské ošetření, ale vhodně jej doplňuje, podporuje účinnost terapeutické léčby, masáží, reflexní terapie, Shiatsu, Su-jok, akupunktury, i akupresury, rovněž zvyšuje léčivý efekt léků. Reiki není diagnostická metoda.

Ovládnout techniku Reiki může každý, bez omezení horní hranice věku, zasvěcený Reiki mistrem.
Lidé praktikující REIKI nevytváří žádnou organizaci, ani sektu, a v duchu pravidel REIKI respektují názor každého jedince!

 

Příběhy Reiki

Neplodná 13 let
Právnička N. 35 let, po dlouhé řadě klinických vyšetření, a podstoupení různé léčby, později v invalidním důchodu (únavový syndrom); po absolvování I. stupně tradiční školy a ročním pravidelném sebe-ošetřování Reiki, porodila zdravou dceru, únavový syndrom zmizel. Dnes má dcera téměř dvacet let. A kolik dalších dětí , zdraých kluků a děvčat se od  začátku naší práce s Reiki narodilo? je jich víc než padesát, a rodiče i my z nich máme radost. Jsou dnes rozptýleni po celém světě, od Austrálie, kanadu, po celé Evropě…

Zachráněný zrak
Muž – věk 54 let, pásový opar na čele se šířil stále blíž k očím. Vznikla reálná hrozba trvalé slepoty, a ošetřující lékaři nedávali jeho očím po zasažení oparem žádnou naději. Po 14-ti dnech každodenního ošetřování pomocí Reiki spolu s lékařským ošetřením, bylo šíření pásového oparu zastaveno a následně došlo k vyléčení, bez recidiv. Na tomto případu bylo zajímavé porovnání s pacientem postiženým stejným problémem, který nebyl ošetřován Reiki – byl přijat do nemocnice o 2 týdny dříve, a propuštěn byl o měsíc později.

Reiki má obecně velmi příznivý viv na zrak, přesvědčují se o tom naši absolventi na pobytových kurzech /letos bude již 16 ročník, který jsme  nazvali Morava 2020/, kde denně praktikujeme oční a kloubní gymnastiku. „Brýlatců“ je mezi námi stále méně, k oboustranné radosti…

Nekuřákem bez abstinence
Většina kuřáků – absolventů naší školy zcela přestali kouřit. Následný proces odvykání probíhá lehce, bez „abstinenčních“ stavů, je klidný a nenásilný. Absolventi II. stupně ošetřují pomocí afirmací podvědomí, a celý proces probíhá měkce, bez recidiv. Jako bonus jsou některým absolventům na přání ukázány „marma body“, odstraňující závislost na nikotinu.

Pro absolventa tradiční Reiki je normou být nekuřákem. Takto „uzdravení “ kuřáci ale nejsou  agresivní nekuřáci, jak se často stává, … Dovedou podat pomocnou ruku a vysvětlit, proč je lepší nekouřit, a jak se člověk bez kouře cítí.

Některé další případy
Odstranění vyčerpanosti tím, že se zamezí předávání vlastní bionenergie, velmi důležité u osob, které jsou v „přímém“ dotyku s druhými lidmi, jako jsou: lékaři, zdravotní perzonál, fyzioterapeuti, pedikéři, maséři, kosmetičky, učitelé, právníci aj. V některých případech se může jednat rovněž o  „nevyvážené“ partnerské dvojice. Lidé uvedených, i jiných – samozřejmě, profesí, jsou následně často vyhledávaní právě pro své léčivé – příjemné ruce.

Dosažení psychická rovnováha a odstranění psychosomatických příčin různých nemocí, a v důsledku toho obnovení vztahů mezi partnery, dětmi, rodiči aj. je v současné době neocenitelným přínosem tradiční Reiki. Schopnost pomoci sobě samému i svým blízkým pomáhá k nádhernému upevnění rodinných či partnerských vztahů, k jejich prohloubení .

Ošetření malých domácích mazlíčků, je absolventy Reiki praktikováno velmi často. My měli možnost ošetřovat vysloužilého a k jatkám odsouzeného dostihového koně, s problémy kyčlí, ramen a zubů. Po intenzivním „reikování“ a regulované stravě, se podařilo uvedené potíže vyřešit. Podobné zkušenosti jsou s domácími zvířecími kamarády – psy i kočkami, ale i morčaty, domácími králíčky, křečíky, kryskami aj.

V poslední době se u mnohých lidí v aktivním věku množí případy „vyhoření“, ztráty zájmu o rodinu, práci, hobby, přátele atd.  Často je to dáno hektickým a často i chaotickým přístupem k životu, neznalostí  vlastního životního cíle, náhodným bloumáním v životě, atd. Jakmile si člověk ujasní a uvědomí své priority, a v tom  Reiki velmi výrazně pomáhá, nastává návrat k vlastní osobnosti, a zvýšení kvality života. „Člověk ví co chce a kam a k  čemu v životě kráčí. Jeho život dostává nový, daleko hlubší smysl…

 

 

Historie Reiki

Dr. MIKAO USUI se narodil 15. srpna 1865, uprostřed éry MEI – DZI v japonské provincii Gifu, oženil se s Sadako Suzuki, měl dvě děti. Zemřel 9. března 1926 ve Fukujamě. Dosud není přesně známo, kdy začal vyučovat Reiki. Někteří ze současných badatelů v oblasti Reiki předpokládají, že se tak stalo kolem r. 1920, tj. poměrně nedlouho před jeho smrtí. Praxi Reiki otevřel v r. 1921 v Naradzuki v Tokiu. Věhlas o něm se rozšířil po celé zemi. V r. 1925 se přestěhoval do větších prostor v Nakanu.

Na pamětním obelisku postaveném na počest Usuiho na hřbitově chrámu Saichodzi v Tokiu je napsáno, že jeho syn pokračoval v rodinné praxi. Avšak čím konkrétně kromě Reiki se M.Usui dále zabýval, není dosud ujasněno.

V současnosti bylo v Japonsku upřesněno, že většina z toho co jsme o Mikao Usui dosud věděli, je falsifikace, nebo poloviční pravda. Sem patří i tvrzení, že Dr. Usui byl křesťanem, nebo to, že vyučoval v Došské Universite v Kioto. Nebyl tam zaregistrován dokonce ani jako student. Předpokládá se, že studoval v Chicagské Universitě, ale ani tam o něm nic neví. Z hodnověrných pramenů je známo, že M. Usui byl v r. 1922 osobním tajemníkem známého politika Simpeia Goto, starosty Tokia. Lze tedy předpokládat, že Mikao Usui byl v dobrých vztazích s mnohými vlivnými politiky té doby, což by vysvětlovalo možnosti jeho zahraničních cest, upomínaných na náhrobním obelisku. /podrobněji viz: Frank A. Petter Reiki The Legacy of Dr. Usui, Lotus Light Shangri-la 1998/. Při studiu současných, nám předkládaných variant životopisu Dr. Mikao Usui je nutné mít tuto informaci na zřeteli, a takto vnímat níže uvedené řádky o jeho životě. /Praha, únor 2007/

Období Mei-Dzi bylo v historii Japonska velmi zajímavé. Ve společnosti probíhaly velké změny. Země se otevřela „nekulturním“ cizincům, byly přijaty nové technologie průmyslové revoluce. Stavěly se železnice a dokonce baseball se stal módní záležitostí.

Společně s návratem diplomatů cizích zemí, přijeli do Japonska křestanští misionáři a vyvolali u eklektických japonců živý zájem /mnozí z nich se ženili podle církevních obradu Sinto a pohřbívali své blízké podle budhistických zvyklostí/. Doktor Usui přijal křestanství (?), zpočátku se stal knězem a později děkanem nevelké křesťanské university v Kiótó. (?)

V diskusi se studenti Usuiho zeptali, zda věří tomu, co je psáno v Bibli. Kristus řekl: „Mužete dělat všechno stejně jako já, dokonce více.“ „Je-li tomu tak, – prohlásili studenti, – proč je dnes na světe tak málo lidí, kteří by mohli tvořit stejné zázraky jako Kristus? Kromě toho, Kristus vyzval apoštoly, aby léčili nemocné a oživovali mrtvé. Je-li tomu tak, nauč nás tomu, prosím.“ Usui byl otřesen. Podle japonských zvyklostí, a v souladu s hodností, kterou zastával, byl povinen na jejich otázky odpovědět.

V ten den Usui na svoji funkci abdikoval a rozhodl se nalézt řešení tohoto tajemství. Vzhledem k tomu, že většinu učitelů Usuiho tvořili američtí misionáři, a Amerika byla zejména křestanskou zemí, rozhodl se zahájit hledání v USA. Vstoupil do teologického semináře Chicagské University (nepotvrzeno). Po dlouhém studiu, aniž by našel odpovědi na položené otázky, začal Usui hledat jinde.

Uvědomil si, že Buddha rovněž mohl léčit způsobem popsaným v Bibli. Vrátil se do Japonska hledat cokoli „nového“ o způsobu okamžitého fyzického vyléčení. Doufal, že i v případe, jsou-li všechny písemné důkazy a popisy Kristova léčitelství nenávratně ztraceny, podaří se nalézt svědectví o léčitelství Buddhy v lotosových sůtrách.

Po návratu domu začal pátrat v budhistických klášterech. Pokaždé však, když se s prosbou o jakékoli písemnosti o léčitelských praktikách Buddhy obracel na představené klášterů, dostával stále stejnou odpověď: veškerá pozornost je nyní soustředěna na léčbu ducha. Usuiho vytrvalé hledání jej přivedlo do Zenového kláštera jehož starý představený souhlasil s názorem, že možnost léčit tělo musí existovat, když se léčbou zabýval i Buddha. V pruběhu staletí byla veškerá pozornost soustředěna na léčbu ducha. Co však bylo možné dříve, lze zopakovat i nyní.

„Snad by jste měl zůstat a pokračovat ve hledání“ – odpověděl mnich. Povzbuzený nadšením představeného, Usui začal pečlivé studium suter. Úspěch se však nedostavoval. Naučil se čínský jazyk, aby mohl prostudovat sutry v této řeči. Ale získaná informace byla i zde velice skoupá, a tak se rozhodl prostudovat rovnež tibetské sutry. K uskutečnění tohoto záměru byl nutná znalost staroindického jazyka. I tento problém Usui zvládl.

Po určité době Usui odcestoval do oblasti Himaláje v severní Indii. Zde v jednom z klášterů objevil staré lotosové svitky obsahující svědectví neznámého žáka Guatamma Buddhy, který popisoval, jakými metodami, symboly a formulemi svatý muž uzdravoval, a jak tyto schopnosti předával druhým. Pochopil, že našel vysvětlení způsobu Kristova léčení. Nyní potřeboval získat sílu.

Vrátil se k představenému a požádal jej o radu, jak reálnou sílu k léčení získat. Oba v meditaci dospěli k závěru, že Usui vystoupí na svatou horu Kuramu 17 mil od Kiótó, kde se bude 21 dnu postit a meditovat. /Foto našeho absolventa S.K./

Na hoře Usui vyhledal místo otevřené k východu, a sesbíral 21 kamenů, které mu sloužily jako kalendář. Když nahmatal poslední kámen, bylo novoluní, a v noci byla hustá tma. Nic mimořádného se stále nedělo. Usui setrvával v modlitbách, a věřil, že se mu dostane odpovědi. V tom zpozoroval na nebi mihotavé světlo, které se k němu rychle blížilo. Čím blíže světlo sílilo, Usui zachvátil strach. Chtěl vyskočit a utéci, ale pochopil, že právě to je určité znamení. Po dlouhých letech úporného hledání nemohl ustoupit. Byl připraven ke všemu.

Světlo jej s velkou silou udeřilo doprostřed čela. Pomyslel si, že je mrtvý. Před očima mu vytryskly miliony duhových sfér, které se po chvíli změnily v bílé obláčky, obsahující zlaté nápisy v sanskrtu. Proplouvaly před jeho zrakem dostatečně pomalu, aby mohl přecíst každý nápis. Jakmile vše skončilo, naplnil Usuiho pocit vděčnosti.

Po procitnutí z transu jej udivilo denní světlo. Se záměrem podělit se vším co se mu přihodilo, spěchal za starým přítelem do kláštera. Při sestupu z hor se divil, jak bodře a odpočinutě se cítí i po tak dlouhém půstu. To byl první zázrak toho dne.

V současnosti máme díky F.A.Petterovi autentický záznam interwiev, kde sám M.Usui popisuje tento zážitek takto:

„Nikdo v celém Vesmíru mne do této metody nezasvětil. Rovněž jsem nemusel vynaložit jakékoli úsilí k postižení nadpřirozených léčivých energií. V průběhu půstu jsem se dotkl silné energie a mystickým způsobem jsem získal tajné osvícení – energii Reiki. Tak, díky náhodné souhře okolností jsem pochopil, že je mi dáno duchovní umění léčení. Nehledě na to že jsem zakladatel této metody, je pro mne složité vysvětlit vše přesněji. Lékařské a vědecké výzkumy v této oblasti se prováděly s velkým nadšením, ale dosud se nepodařilo přijít k nějakému závěru, založenému na vědecké medicíně. Uplyne jistá doba, než se Reiki setká s vědou.“

Ve spěchu Usui zakopl a poranil si palec. Naklonil se a instinktivně palec uchopil. Překvapilo jej, že krvácení po několika minutách ustalo a palec byl zcela v pořádku. To byl druhý zázrak.

Po sestupu se ocitl poblíž vesnického hostince, kde si poručil vydatnou snídani. Každý, kdo se setkal s dlouhodobým půstem ví, jak je vydatné jídlo po ukončení hladovění nebezpečné. Majitel hospody podle mnišského oděvu a odrostlých vousů Usuiho pochopil, že mnich se postil a meditoval a nabídl mu proto namísto vydatné snídaně zvláštní jídlo, vhodnější v takových případech. Usui nabídku odmítl a trval na svém. Třetí zázrak toho dne se stal poté, když Usui snídani snědl bez jakýchkoli následků.

Při odchodu si všiml, že vnučka hospodského strádá silnými bolestmi zubů. Měla oteklou tvář. Její děd se necítil dobře a nemohl ji odvést k lékaři do Kiótó. Když jí Usui nabídl pomoc, ochotně souhlasila. Poté, co jí přiložil ruce z obou stran na tváře, stal se čtvrtý zázrak toho dne. Bolest zmizela stejně jako oteklá tvář.

V klášteře Usui zastal představeného v silných bolestech vyvolaných artrózou. Když se s mnichem podělil svými zkušenostmi toho dne, položil mu ruce na postižené části, a bolest velmi rychle pominula. Starý mnich byl upřímně překvapen. Usui přijal jeho radu, jak se s těmito novými schopnostmi chovat. Po krátké úvaze se rozhodl léčit zadarmo žebráky v chudinské čtvrti Kiótó, aby se mohli navrátit do společnosti.

Usui léčil staré i mladé. Výsledky byly ohromující, mnozí lidé byli naprosto uzdraveni. Po 7 letech práce si začal kolem sebe všímat známých tváří. Jeho pozornost upoutal mladík, který se mu zdál povědomý. „Neznám Vás?“ – zeptal se, „Ale ano. Jsem první koho jste vyléčil. Dostal jsem nové jméno, našel si práci, dokonce jsem se oženil. Ale nemohl jsem tu odpovědnost unést. Být žebrákem je daleko lehčí.“

Usui zjistil, že takových je mnoho. Pochopil, že nebyl schopen naučit je odpovědnosti, a vděčnosti. Uvědomil si, že vyléčení ducha je stejně tak duležité jako vyléčení těla. Daroval jim Reiki jako almužnu, a tím v nich upevnil jejich staré žebrácké návyky a myšlení. Důležitost výměny energií se pro něj stala zřejmou. Lidé měli potřebu vracet to, co dostávali, jinak jejich život ztrácel hodnotu.

V tomto období Mikao Usui zformuloval pět duchovních pravidel Reiki. Opustil žebráckou čtvrt a věnoval se výuce Reiki po celém Japonsku. Pochopil rovněž smysl symbolů, které uviděl v transu. Začal je používat k iniciaci lidí, aby byli schopni vzít na sebe odpovědnost za své zdraví. Za pomoci posílení své energie, mohli udělat velký krok na cestě k vlastnímu mistrovství. V životě Mikao Usui nastalo nové období. Začal učit druhé učitele a mladé lidi, kteří k němu přimkli. Nedlouho před smrtí, vložil na jednoho z nejoddanějších žáků dr. Chujiro Hayashi, odpovědnost za pokračování tradic Reiki. /Blíže viz: Frank Arjava Petter: The Original Reiki Handbook of Dr. Mikao Usui/.

(Podle F. A. Pettera, mezi známé učitele Společnosti Usui Reiki Ryoho Gakkai, kteří měli mnoho vlastních žáků, patří: pánové a paní: Imaizumi, Isoda, Siki, Kaneko, Morisako, Hayashi, K. Ogava, Cuboi, Itugi, Chanai, Charada, Charaguti, Chida, Itinoze, Itiraizaki, Isobe, Dzo, Kabayasi, Kosone, Macuo, Nagano, Nakagava, Nomura, F. Ogava, Onizuka, Sendzu, Takajama, Tamura, Usida, Usui, Yosizaki. Mezi nimi jsou oficiální nástupci Mikao Usui, prezidenti společnosti Usui Reiki Ryoho. Sedmý prezident společnosti přistoupil k plnění svých povinností počátkem r. 1998.)

 

Chujiro Hayashi

Ch. Hayashi otevřel v Tokio první kliniku Reiki. Léčily se zde i těžké případy onemocnění, pomocí Reiki a speciální diety spočívající v konzumaci syrové čerstvé stravy. Dr. Hayashi systemizoval ošetření Reiki a sepsal řadu zpráv o zkušenostech s účinky Reiki u nejrůznějších onemocnění.

V roce 1935, byla na kliniku přijata mladá Američanka japonského původu z Havajských ostrovů, Hawayo Takata, s vážným onemocněním a nedostatkem energie v důsledku úmrtí svého muže. Před operací uslyšela hlas zemřelého muže, který ji naléhavě přesvědčoval, aby se operace zřekla. Ošetřující lékař jí poradil, aby se obrátila o pomoc na kliniku Reiki. Uposlechla této rady a a v průběhu roku se zcela vyléčila.

 

Hawayo Takata

Reiki na Takata silně zapůsobilo. Rozhodla se této metodě naučit. Její vytrvalost byla odměněna zasvěcením do Reiki. Jakmile ovládla znalosti a techniku Reiki 1 a 2 stupně, začala je praktikovat na Havajských ostrovech. Pověst o ženě s léčivýma rukama se rychle šířila. V r. 1938 ji Hayashi navštívil a zasvětil do 3 stupně Reiki. H. Takata se stala praktikujícím Mistrem Reiki.

Dr. Hayashi dosáhl vysokého stupně duchovního vývoje. Věděl o blížící se světové válce, o tom, že Japonsko a USA vstoupí do války. Takata pocítila jeho znepokojení a navštívila Hayashi v Japonsku. Ten ji upozornil o nadcházejícím neštěstí. Věděl, jaké budou důsledky války. Požádal Takata, aby učinila vše k uchování Reiki. Nepřeje si být zatažen do násilí války, Hayashi se rozhodl dobrovolně odejít ze života. /Zde se informace o smrti CH.Hayashi liší. Různé zdroje uvádí různé příčiny smrti od harakiri, po mentální „vypnutí“ životně důležitých orgánů těla/.
Takata se vrátila na Havajské ostrovy, kde se mohla po dobu druhé světové války věnovat léčení. Po válce, působila kromě Havajských ostrovů v USA, Kanadě a Jižní Americe.

Takata vyučovala další Mistry Reiki – k listopadu 1970, kdy zemřela, prošlo její výukou a zasvěcením do 3 stupně 21 osob. Před smrtí předala své vnučce Phyllis Lei Furumoto a dr. B. W. Ray úkol vést hnutí Reiki. Po roce společné práce se jejich cesty rozešly a každá z nich založila vlastní organizaci – P.L.Furumoto Reiki Alianci, a dr. B.W. Ray AIRA.

Ve světě působí několik tisíc Reiki mistrů, v Čechách kolem stovky, různých škol.

 

V současnosti někteří senzitivní lidé, pracující s pomocí channelingu (získání informací telepatickou cestou od Vyšších bytostí)  uvádí,  že historie Reiki je obsažena téměř ve všech písemných pramenech lidstva, a samotná metoda je daleko starší než dosud nalezené písemnosti. Historie tradiční Reiki je spojena se jménem Dr. Usui, a je popsána výše. Ale již v době M. Usui bylo Reiki velmi staré. Tato zajímavá informace nás nutí k zamyšlení. Chanellingem bylo popsáno 12 planet, které zpočátku kolonizovaly Zemi. Většina z nich se nacházela ve hvězdném systému Plejád, a několik v systému Síria a Orionu. Evoluce lidí neproběhla zde, na Zemi. Lidé byli na Zemi přivezeni z různých planetárních kultur. Osoby, tuto informaci přijímající, je popisují ve svých knihách.

Podle Lorel Steinhais, praktikující channeling, vzniklo Reiki na planetě, odkud na Zemi přišli mnoho-rucí bozi a bohyně; byla to výchozí kultura do-patriarchální Indie. Indický bůh, dnes známý pod jménem Šiva, byl iniciátorem předání lidem na Zemi Reiki s přáním, aby z vděčnosti za tento čin, nebyl lidmi zapomenut. Když bylo formováno lidské tělo pro planetu Zemi, bylo Reiki vloženo do genetického kódu člověka jako právo, se kterým se rodí všichni lidé.