O škole

Naše škola pod názvem „Tradiční škola Reiki v Čechách“, představená Zdeňkem Musilem, byla zprvu jako diskuzní klub založena v roce 1994. ŽL zapsán u úřadu městské části Praha 17, Živnostenský odbor, dne 11.03.1998 pod ev. č. 310028-2870191. Působí pravidelně v Praze a rovněž po celé ČR. V současnosti spolupracujeme s tradičními Reiki mistry v regionu Prahy, středních Čechách aj. V pravidelných kurzech vyučujeme první a druhý stupeň Reiki. Výuka třetího stupně je individuální. Jako bonus pro naše absolventy učíme základům dalších metod: Reflexní terapie nohou, rukou, tváře, základní ošetření metodou Shiatsu, a pro absolventy druhého stupně je to metoda MERKABA, zdokonalující a posilující práci s jemno-hmotnou energií vlastního těla. V průběhu kurzů a následných konzultací informujeme rovněž o novinkách v oblasti ezoteriky, doporučujeme novou literaturou atd… Další nabídku kurzů najdete v části KURZY.

Naučíte se ošetřovat léky, potraviny, jídlo, tekutiny atd, …

Přidržujeme se srozumitelného výkladu bez popularizující „mystiky“, vše vysvětlujeme na příkladech konkrétních problémů. Naše Reiki mistr je lékařka s více jak 50-ti letou praxí. V průběhu kurzu na příkladu některého z účastníků provádíme analýzu příčiny problému, a konzultujeme další postup s použitím Reiki.

Příklady použití Reiki uvádíme pouze z vlastní praxe. V rámci kurzu je dána informace o různých školách Reiki v ČR. Roční cyklus sestává z úvodního víkendového kurzu, a dále průběžně na konzultacích během roku. Na týdenních pobytových kurzech prohlubujeme individuální práci s Reiki a dalšími metodami, praktikujeme cvičení a trénink vedoucí k upevnění zdraví.

Od letošního roku nově zařazujeme týdenní pobytový kurz 4.-11. července, pro nové absolventy REIKI naší školy.

Smysl práce naší školy

Absolventi naší školy mají:

1. hluboký zájem o produkty školy, cílem kterých  je:  pevné fyzické zdraví; psychická vyrovnanost a znalost svého životního cíle ;

2. zájem  vzájemně si sdělovat jak, s jakým efektem používají znalosti získané ve škole, jaké mají úspěchy, co se jim daří, co nikoli;

3. chápou  vlastní  potřeby, zdokonalují se v tom, jak může Reiki pomoci. Navrhují vylepšení metodiky výuky Reiki;  aktivně se  zapojují do studia;  vnímají , jak použít získané znalosti z kurzu ve svém životě, práci, volném čase.

4. znají své dlouhodobé  úkoly,  směřující na vnímání vlastních životních cílů; /jejich pochopení, možné realizaci, prohloubení vlastních dovedností, vnitřní sebe-disciplíny;

5. posilují vnitřní ochotu a schopnost stále   se učit a pracovat na sobě.  Vnímají  perspektivu svého dalšího vývoje, vč. získání dalších speciálních dovedností a znalostí;

6. Jsou dostatečně pružní ve využívání možností Reiki. K tomu ovládají techniku a základní myšlenky Reiki.  Praktikují  vzájemnou výměnu informací o svých zkušenostech a růstu;

7. Zajímají se a vyjevují širší souvislosti Reiki s ostatními alternativními metodami. Ví proč Škola učí Tradiční formu Reiki, chápou  její cíle. Vědí, na co je v dané etapě osobnostního vývoje nutné zaostřit svoji pozornost, co má  rozhodující vliv, a jak se na tom mohou podílet;

8. Mají  přehled o aktuálních otázkách v oblasti ezoteriky;

9. Vždy   používají  vlastní rozum a intuici, vnímají důsledky vlastních možných změn  a respektují právo volby druhého člověka, vč. volby na jeho zdraví. Citlivě přijímají informace  ze všech zdrojů. Efektivně využívají vlastní čas,v souladu se svým „žebříčkem hodnot“. Přemýšlí , jak pomoci ostatním.

10. Neustále se sebe-zdokonalují  v duchu pěti  duchovních pravidel Reiki.